Public Storage (PSA)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 3 129 260 2 495 230 2 047 610 2 050 040 2 014 560
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 182 160 3 415 820 2 915 070 2 846 820 2 754 280
Marża zysku ze sprzedaży brutto 74,82% 73,05% 70,24% 72,01% 73,14%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $3 129 260K ÷ $4 182 160K
= 74,82%


Analiza porównawcza

2022