Public Storage (PSA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 775 253 883 787 1 013 890 940 524 734 599 958 247 480 810 159 622
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 514 680 589 712 473 599 453 971 482 091 474 198 731 642 368 309
Wskaźnik płynności szybkiej 1,51 1,50 2,14 2,07 1,52 2,02 0,66 0,43

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($775 253K + $0K + $0K) ÷ $514 680K
= 1,51


Analiza porównawcza

2022/Q4