Public Storage (PSA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 734 599 257 560 409 743 361 218 433 376
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 482 091 694 655 383 284 371 259 337 201
Wskaźnik płynności szybkiej 1,52 0,37 1,07 0,97 1,29

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($734 599K + $0K + $0K) ÷ $482 091K
= 1,52


Analiza porównawcza

2021