Public Storage (PSA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 775 253 734 599 257 560 409 743 361 218
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 514 680 482 091 694 655 383 284 371 259
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,51 1,52 0,37 1,07 0,97

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($775 253K + $0K) ÷ $514 680K
= 1,51


Analiza porównawcza

2022