Public Storage (PSA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 4 182 160 4 017 931 3 824 732 3 622 007 3 415 820 3 250 552 3 086 278 2 966 248
Aktywa razem w tys. USD 17 552 300 17 450 900 17 862 900 17 698 800 17 380 900 15 284 700 14 490 400 11 981 700
Rotacja aktywów razem 0,24 0,23 0,21 0,20 0,20 0,21 0,21 0,25

2022/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $4 182 160K ÷ $17 552 300K
= 0,24


Analiza porównawcza

2022/Q4