Public Storage. (PSA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 182 160 3 415 820 2 915 070 2 846 820 2 754 280 2 668 530
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 052 910 920 598 867 462 796 783 739 722 707 978
Zysk ze sprzedaży brutto 3 129 260 2 495 230 2 047 610 2 050 040 2 014 560 1 960 550
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 114 742 101 254 83 199 71 983 118 720 82 882
Zysk operacyjny 2 126 370 1 680 540 1 411 150 1 465 140 1 412 190 1 423 140
Koszty odsetek netto 136 319 90 774 56 283 45 641 32 542 12 690
Pozostałe przychody (koszty) 40 567 12 306 22 323 28 436 26 442 18 771
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 366 270 1 959 640 1 361 230 1 525 650 1 717 220 1 448 460
Podatek dochodowy 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 17 127 6 376 4 014 5 117 6 192 6 248
Zysk (strata) netto 4 142 290 1 732 440 1 098 340 1 272 770 1 488 900 1 171 610