Park National Corp. (PRK)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 150 701 180 087 145 486 120 486 120 735
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 1 069 230 1 110 760 1 040 260 969 014 832 506
Zwrot z kapitału całkowitego 14,09% 16,21% 13,99% 12,43% 14,50%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $150 701K ÷ ($0K + $1 069 230K)
= 14,09%


Analiza porównawcza

2022