Park National Corp. (PRK)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 148 351 153 945 127 923 102 700 110 387
Kapitał własny w tys. USD 1 069 230 1 110 760 1 040 260 969 014 832 506
ROE 13,87% 13,86% 12,30% 10,60% 13,26%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $148 351K ÷ $1 069 230K
= 13,87%


Analiza porównawcza

2022