Park National Corp. (PRK)

Marża zysku netto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 153 945 127 923 102 700 110 387 84 242
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 467 649 474 225 453 408 403 609 367 266
Marża zysku netto 32,92% 26,98% 22,65% 27,35% 22,94%

2021 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $153 945K ÷ $467 649K
= 32,92%


Analiza porównawcza

2021