Park National Corp. (PRK)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk brutto w tys. USD 188 235 154 645 124 771 131 299 118 469
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 467 649 474 225 453 408 403 609 367 266
Marża zysku brutto 40,25% 32,61% 27,52% 32,53% 32,26%

2021 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $188 235K ÷ $467 649K
= 40,25%


Analiza porównawcza

2021