Park National Corp. (PRK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 034 200 1 443 210 1 405 890 1 530 480 1 647 700
Należności w tys. USD 23 413 24 926 24 217 22 974 22 164
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 363 120 8 168 020 7 519 590 6 922 730 6 740 180
Wskaźnik płynności szybkiej 0,25 0,18 0,19 0,22 0,25

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $2 034 200K + $23 413K) ÷ $8 363 120K
= 0,25


Analiza porównawcza

2021