Park National Corp. (PRK)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 8 990 050 8 715 840 8 010 400 7 335 970 7 124 310
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 363 120 8 168 020 7 519 590 6 922 730 6 740 180
Wskaźnik płynności bieżącej 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $8 990 050K ÷ $8 363 120K
= 1,07


Analiza porównawcza

2021