Park National Corp. (PRK)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 467 649 474 225 453 408 403 609 367 266
Property, plant and equipment w tys. USD 89 008 88 660 73 322 59 771 55 901
Rotacja aktywów trwałych 5,25 5,35 6,18 6,75 6,57

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $467 649K ÷ $89 008K
= 5,25


Analiza porównawcza

2021