PROG Holdings Inc (PRG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 131 880 221 886 127 340 184 010 170 159 128 788 137 549 151 151
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 36 001 0 0 0 35 385 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 172 099 171 527 162 161 173 654 181 024 156 578 146 134 150 952
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,98 1,29 0,79 1,06 1,14 0,82 0,94 1,00

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($131 880K + $36 001K) ÷ $172 099K
= 0,98


Analiza porównawcza

2022/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
PROG Holdings Inc
PRG
0,98
Uniti Group Inc
UNIT
0,03