PROG Holdings Inc (PRG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 131 880 170 159 36 645 57 755 15 278
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 36 001 35 385 23 030 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 172 099 181 024 124 814 850 125 641 232
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,98 1,14 0,48 0,07 0,02

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($131 880K + $36 001K) ÷ $172 099K
= 0,98


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
PROG Holdings Inc
PRG
0,98
Uniti Group Inc
UNIT
0,03