PROG Holdings Inc (PRG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 491 278 448 505 442 069 1 030 280 419 533 333 788 387 669 1 119 540
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 177 146 163 474 186 860 172 099 171 527 162 161 173 654 181 024
Wskaźnik płynności bieżącej 2,77 2,74 2,37 5,99 2,45 2,06 2,23 6,18

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $491 278K ÷ $177 146K
= 2,77


Analiza porównawcza

2023/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
PROG Holdings Inc
PRG
2,77
Uniti Group Inc
UNIT
0,10