PROG Holdings Inc (PRG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 030 280 1 119 540 810 340 255 857 218 738
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 172 099 181 024 124 814 850 125 641 232
Wskaźnik płynności bieżącej 5,99 6,18 6,49 0,30 0,34

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 030 280K ÷ $172 099K
= 5,99


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
PROG Holdings Inc
PRG
5,99
Uniti Group Inc
UNIT
0,11