PRA Group Inc (PRAA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 180 561 164 372 175 950 143 868 198 806
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Należności w tys. USD 3 469 430 3 549 910 3 542 690 3 147 740 2 809 380
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 275 522 265 045 203 475 183 252 200 336
Wskaźnik płynności szybkiej 13,25 14,01 18,28 17,96 15,02

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($180 561K + $0K + $3 469 430K) ÷ $275 522K
= 13,25