PRA Group Inc (PRAA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 187 544 194 348 163 324 134 162 154 360 172 338 180 561 141 716
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 243 198 254 065 257 409 214 774 231 786 227 399 275 522 259 052
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,77 0,76 0,63 0,62 0,67 0,76 0,66 0,55

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($187 544K + $0K) ÷ $243 198K
= 0,77