PRA Group Inc (PRAA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 134 162 154 360 172 338 180 561 141 716 163 644 147 480 164 372
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 214 774 231 786 227 399 275 522 259 052 250 956 238 352 265 045
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,62 0,67 0,76 0,66 0,55 0,65 0,62 0,62

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($134 162K + $0K) ÷ $214 774K
= 0,62