PRA Group Inc (PRAA)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 649 990 3 726 720 3 718 640 3 291 610 3 008 180
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 275 522 265 045 203 475 183 252 200 336
Wskaźnik płynności bieżącej 13,25 14,06 18,28 17,96 15,02

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 649 990K ÷ $275 522K
= 13,25