PRA Group Inc (PRAA)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 897 828 996 117 1 017 080 908 256 813 574
Property, plant and equipment w tys. USD 54 513 58 356 56 501 54 136 49 311
Rotacja aktywów trwałych 16,47 17,07 18,00 16,78 16,50

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $897 828K ÷ $54 513K
= 16,47