PRA Group Inc (PRAA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 797 620 897 828 996 117 1 017 080 908 256
Aktywa razem w tys. USD 4 175 670 4 366 240 4 453 060 4 423 890 3 909 560
Rotacja aktywów razem 0,19 0,21 0,22 0,23 0,23

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $797 620K ÷ $4 175 670K
= 0,19