Proassurance Corporation (PRA)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD -6 216 72 199 -55 941 -28 804 29 025
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 1 104 020 1 428 390 1 349 210 1 511 910 1 523 000
Zwrot z kapitału całkowitego -0,56% 5,05% -4,15% -1,91% 1,91%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $-6 216K ÷ ($0K + $1 104 020K)
= -0,56%


Analiza porównawcza

2022