Proassurance Corporation (PRA)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD -6 216 72 199 -55 941 -28 804 29 025
Aktywa razem w tys. USD 5 700 000 6 191 480 4 654 800 4 805 600 4 600 730
Operacyjny ROA -0,11% 1,17% -1,20% -0,60% 0,63%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $-6 216K ÷ $5 700 000K
= -0,11%


Analiza porównawcza

2022