Proassurance Corporation (PRA)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD -6 216 146 607 -217 056 -28 804 29 025
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 106 690 1 124 410 874 940 999 834 886 030
Marża zysku brutto -0,56% 13,04% -24,81% -2,88% 3,28%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-6 216K ÷ $1 106 690K
= -0,56%


Analiza porównawcza

2022