Proassurance Corporation (PRA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 029 850 4 435 550 3 046 850 3 008 270 2 958 160
Należności w tys. USD 693 296 707 435 600 852 652 987 616 844
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 409 500 4 461 510 3 103 440 3 098 380 2 878 430
Wskaźnik płynności szybkiej 1,07 1,15 1,18 1,18 1,24

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $4 029 850K + $693 296K) ÷ $4 409 500K
= 1,07


Analiza porównawcza

2022