Proassurance Corporation (PRA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 029 850 4 435 550 3 046 850 3 008 270 2 958 160
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 409 500 4 461 510 3 103 440 3 098 380 2 878 430
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,91 0,99 0,98 0,97 1,03

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $4 029 850K) ÷ $4 409 500K
= 0,91


Analiza porównawcza

2022