Proassurance Corporation (PRA)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 753 100 5 286 590 3 863 490 3 836 630 3 655 480
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 409 500 4 461 510 3 103 440 3 098 380 2 878 430
Wskaźnik płynności bieżącej 1,08 1,18 1,24 1,24 1,27

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 753 100K ÷ $4 409 500K
= 1,08


Analiza porównawcza

2022