Proassurance Corporation (PRA)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 106 690 1 124 410 874 940 999 834 886 030
Property, plant and equipment w tys. USD 29 968 30 342 30 529 30 410 31 114
Rotacja aktywów trwałych 36,93 37,06 28,66 32,88 28,48

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 106 690K ÷ $29 968K
= 36,93


Analiza porównawcza

2022