Proassurance Corporation (PRA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 106 690 1 124 410 874 940 999 834 886 030
Aktywa razem w tys. USD 5 700 000 6 191 480 4 654 800 4 805 600 4 600 730
Rotacja aktywów razem 0,19 0,18 0,19 0,21 0,19

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 106 690K ÷ $5 700 000K
= 0,19


Analiza porównawcza

2022