Pennant Group Inc (PNTG)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 62 892 51 372 8 277 18 526 0
Kapitał własny w tys. USD 121 012 110 199 96 579 71 111 55 856
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,52 0,47 0,09 0,26 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $62 892K ÷ $121 012K
= 0,52


Analiza porównawcza

2022