Pennant Group Inc (PNTG)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 62 892 51 372 8 277 18 526 0
Aktywa razem w tys. USD 512 119 530 297 506 976 447 750 98 151
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,12 0,10 0,02 0,04 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $62 892K ÷ $512 119K
= 0,12


Analiza porównawcza

2022