Pennant Group Inc (PNTG)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 96 603 86 601 94 079 79 590 73 637
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 473 241 439 694 390 953 338 531 286 058
Marża zysku ze sprzedaży brutto 20,41% 19,70% 24,06% 23,51% 25,74%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $96 603K ÷ $473 241K
= 20,41%


Analiza porównawcza

2022