Pennant Group Inc (PNTG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 079 5 190 43 402 41
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 18 323 16 711 12 335 6 098 4 613
Należności w tys. USD 53 420 53 940 47 221 32 183 24 469
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 70 247 71 635 89 015 51 192 29 547
Wskaźnik płynności szybkiej 1,05 1,06 0,67 0,76 0,99

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 079K + $18 323K + $53 420K) ÷ $70 247K
= 1,05


Analiza porównawcza

2022