Pennant Group Inc (PNTG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 079 5 190 43 402 41
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 18 323 16 711 12 335 6 098 4 613
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 70 247 71 635 89 015 51 192 29 547
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,29 0,31 0,14 0,13 0,16

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 079K + $18 323K) ÷ $70 247K
= 0,29


Analiza porównawcza

2022