Pennant Group Inc (PNTG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 73 822 75 841 59 599 38 683 29 123
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 70 247 71 635 89 015 51 192 29 547
Wskaźnik płynności bieżącej 1,05 1,06 0,67 0,76 0,99

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $73 822K ÷ $70 247K
= 1,05


Analiza porównawcza

2022