Pennant Group Inc (PNTG)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 376 638 353 093 296 874 258 941 212 421
Zobowiązania handlowe w tys. USD 13 647 10 553 9 761 8 653 4 390
Rotacja zobowiązań 27,60 33,46 30,41 29,92 48,39

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $376 638K ÷ $13 647K
= 27,60


Analiza porównawcza

2022