Pennant Group Inc (PNTG)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 473 241 439 694 390 953 338 531 286 058
Property, plant and equipment w tys. USD 26 621 16 788 17 884 14 644 10 458
Rotacja aktywów trwałych 17,78 26,19 21,86 23,12 27,35

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $473 241K ÷ $26 621K
= 17,78


Analiza porównawcza

2022