Pennant Group Inc (PNTG)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 473 241 439 694 390 953 338 531 286 058
Aktywa razem w tys. USD 512 119 530 297 506 976 447 750 98 151
Rotacja aktywów razem 0,92 0,83 0,77 0,76 2,91

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $473 241K ÷ $512 119K
= 0,92


Analiza porównawcza

2022