Pennant Group Inc (PNTG)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 8,86 8,15 8,28 10,52 11,69
Rotacja zobowiązań 27,60 33,46 30,41 29,92 48,39
Rotacja kapitału pracującego 132,38 104,54

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 41,20 44,78 44,09 34,70 31,22
Cykl zobowiązań dni 13,23 10,91 12,00 12,20 7,54

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 17,78 26,19 21,86 23,12 27,35
Rotacja aktywów razem 0,92 0,83 0,77 0,76 2,91