Pinnacle Financial Partners Inc. (PNFP)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 512 131 304 725 400 881 359 440 173 979
Aktywa razem w tys. USD 38 469 400 34 932 900 27 805 500 25 031 000 22 205 700
ROA 1,33% 0,87% 1,44% 1,44% 0,78%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $512 131K ÷ $38 469 400K
= 1,33%


Analiza porównawcza

2021