Pinnacle Financial Partners Inc. (PNFP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 687 820 9 312 800 10 674 500 10 964 400 9 434 670 8 485 960 8 075 000 8 268 430
Należności w tys. USD 110 170 116 038 95 147 98 813 89 137 99 664 98 477 104 078
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 35 203 900 34 521 100 33 836 100 32 781 400 30 961 100 29 971 300 30 039 500 29 617 200
Wskaźnik płynności szybkiej 0,25 0,27 0,32 0,34 0,31 0,29 0,27 0,28

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $8 687 820K + $110 170K) ÷ $35 203 900K
= 0,25


Analiza porównawcza

2022/Q3