Pinnacle Financial Partners Inc. (PNFP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 10 964 400 8 268 430 4 060 160 3 846 890 3 268 270
Należności w tys. USD 98 813 104 078 84 462 79 657 57 440
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 32 781 400 29 617 200 23 161 200 20 906 200 18 382 900
Wskaźnik płynności szybkiej 0,34 0,28 0,18 0,19 0,18

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $10 964 400K + $98 813K) ÷ $32 781 400K
= 0,34


Analiza porównawcza

2021