Pinnacle Financial Partners Inc. (PNFP)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 091 810 8 687 820 9 312 800 10 674 500 10 964 400 9 434 670 8 485 960 8 075 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 36 064 100 35 203 900 34 521 100 33 836 100 32 781 400 30 961 100 29 971 300 30 039 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,22 0,25 0,27 0,32 0,33 0,30 0,28 0,27

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $8 091 810K) ÷ $36 064 100K
= 0,22


Analiza porównawcza

2022/Q4