Pinnacle Financial Partners Inc. (PNFP)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 34 485 000 30 939 000 24 132 700 21 753 400 19 068 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 32 781 400 29 617 200 23 161 200 20 906 200 18 382 900
Wskaźnik płynności bieżącej 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $34 485 000K ÷ $32 781 400K
= 1,05


Analiza porównawcza

2021