Pinnacle Financial Partners Inc. (PNFP)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 790 060 1 426 950 1 338 880 1 331 760 1 147 590
Należności w tys. USD 161 182 98 813 104 078 84 462 79 657
Rotacja należności 11,11 14,44 12,86 15,77 14,41

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 790 060K ÷ $161 182K
= 11,11


Analiza porównawcza

2022