Pinnacle Financial Partners Inc. (PNFP)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 426 950 1 338 880 1 331 760 1 147 590 781 041
Property, plant and equipment w tys. USD 288 182 290 001 273 932 265 560 266 014
Rotacja aktywów trwałych 4,95 4,62 4,86 4,32 2,94

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 426 950K ÷ $288 182K
= 4,95


Analiza porównawcza

2021