Pinnacle Financial Partners Inc. (PNFP)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 790 060 1 426 950 1 338 880 1 331 760 1 147 590
Aktywa razem w tys. USD 41 970 000 38 469 400 34 932 900 27 805 500 25 031 000
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 790 060K ÷ $41 970 000K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022