Pinnacle Financial Partners Inc. (PNFP)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 426 950 1 338 880 1 331 760 1 147 590 781 041
Aktywa razem w tys. USD 38 469 400 34 932 900 27 805 500 25 031 000 22 205 700
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 426 950K ÷ $38 469 400K
= 0,04


Analiza porównawcza

2021