PNC Financial Services Group Inc (PNC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 176 101 000 185 985 000 170 768 000 190 491 000 217 623 000 210 942 000 208 738 000 192 769 000
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 511 451 000 512 754 000 493 098 000 492 030 000 501 465 000 497 218 000 499 527 000 420 535 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,34 0,36 0,35 0,39 0,43 0,42 0,42 0,46

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $176 101 000K + $0K) ÷ $511 451 000K
= 0,34


Analiza porównawcza

2022/Q4