PNC Financial Services Group Inc (PNC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 176 101 000 217 623 000 181 621 000 125 054 000 107 482 000
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 511 451 000 501 465 000 412 638 000 360 952 000 334 545 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,34 0,43 0,44 0,35 0,32

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $176 101 000K + $0K) ÷ $511 451 000K
= 0,34


Analiza porównawcza

2022